logo
border-address-top
Jan Van den Eeden en Katrien De Wilde
MCHM, ELP

Koning Albertlaan 35
3630 Maasmechelen
elpmaaskant@gmail.com

Tel: 0491-22 13 08
border-address-bottom

 

Welkom op de website van de eerstelijnspsychologen

Jan Van den Eeden en Katrien De Wilde zijn werkzaam als eerstelijnspsychologen voor de regio's Lanaken, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen.

Cliënten mogen aangemeld worden met problemen van diverse aard die hanteerbaar zijn binnen de eerste lijn (bv. spanningsklachten, beginnende depressie, relationele moeilijkheden, rouw, ...). We streven naar een doelgerichte kortdurende behandeling waarbij de cliënt(e) na enkele gesprekken weer op eigen kracht verder kan. We werken individueel en/of -in samenspraak met de cliënt- met belangrijke anderen (echtpaar, gezin, ...).

We werken enkel op verwijzing van de huisarts.

Alle consulten vinden plaats in het MCHM te Maasmechelen.

Naast de directe hulpverlening voor cliënten nemen wij ook deel aan overlegplatforms en ondersteunen we via informatieverstrekking en vorming andere eerstelijnshulpverleners.

Deze functie kwam tot stand als project van de Vlaamse Overheid. Jaarlijks en na afloop van het project worden aanbevelingen geformuleerd naar de Vlaamse Overheid toe.

Jan werkt op maandag, dinsdag en woensdagnamiddag. Katrien werkt op woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag.


Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Agenda en website Sanmax ©